Skip to main content

Zarządzanie ciśnieniem krwi

Objaśnienie wyniku pomiaru i tabela ciśnienia krwi

Objaśnienie wyniku pomiaru i tabela ciśnienia krwi Jak dokonać pomiaru ciśnienia krwi? Ciśnienie krwi mierzy się w milimetrach słupa rtęci (mmHg). Na wynik składają się dwie wartości liczbowe, np. 130/80, które odczytuje się jako „130 na 80”. Pierwsza wartość to ciśnienie skurczowe krwi, maksymalne ciśnienie osiągane przez krew podczas pracy serca, które tłoczy ją przez …

Dowiedz się więcej

Objaśnienie wyniku pomiaru i tabela ciśnienia krwi

Jak dokonać pomiaru ciśnienia krwi?

Ciśnienie krwi mierzy się w milimetrach słupa rtęci (mmHg). Na wynik składają się dwie wartości liczbowe, np. 130/80, które odczytuje się jako „130 na 80”. Pierwsza wartość to ciśnienie skurczowe krwi, maksymalne ciśnienie osiągane przez krew podczas pracy serca, które tłoczy ją przez całe ciało. Druga wartość to ciśnienie rozkurczowe i jego minimalny poziom pomiędzy uderzeniami serca.

Jaka jest definicja wysokiego ciśnienia krwi?

Wysokie ciśnienie krwi, znane również jako nadciśnienie, obciąża serce i naczynia krwionośne, i sprawia, że rośnie ryzyko zawałów serca i udarów mózgu.

Za prawidłowe ciśnienie krwi uważa się wartość pomiędzy 120–129 (skurczowe) i 80–84 (rozkurczowe).

Definicja wysokiego ciśnienia krwi, zgodnie z wytycznymi ESC/ESH 2018, wynosi powyżej 140/90 mmHg. W przypadku pomiarów wykonywanych w domu, w warunkach większego odprężenia, przyjmuje się nieco niższy limit — 135/85.

Jeśli Twoje ciśnienie krwi wynosi pomiędzy 120/80 a 140/90, w przyszłości możesz być narażony na ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, chyba że podejmiesz działania mające na celu przejęcie kontroli nad tą tendencją. Jest to tzw. stan przednadciśnieniowy.

Wynik pomiaru ciśnienia krwi powyżej 180/120 jest niebezpiecznie wysoki. Lekarze nazywają ten stan przełomem nadciśnieniowym i wymaga on natychmiastowego leczenia.

U osób powyżej 40 roku życia to ciśnienie skurczowe krwi, czyli wartość wyższa, ma większe znaczenie niż ciśnienie rozkurczowe. To dlatego, że jest to lepszy wskaźnik ryzyka udaru mózgu i zawału serca. I tylko jedna z tych dwóch wartości musi być wyższa od wartości prawidłowej, aby stwierdzić wysokie ciśnienie krwi.

Wszystkie te informacje można podsumować w formie prezentowanej poniżej tabeli ciśnienia krwi:

Aby zinterpretować wartość ciśnienia krwi na podstawie tabeli, zacznij od określenia ciśnienia skurczowego po lewej stronie, a następnie przesuń palec w prawo, aż do odpowiedniej wartości ciśnienia rozkurczowego. Na postawie koloru można ustalić, czy ciśnienie krwi mieści się w zakresie prawidłowym czy nieprawidłowym.

Pamiętaj, że jeden pomiar nie przyniesie zbyt wiele informacji — należy wykonać wiele pomiarów, na przykład rano i wieczorem przez tydzień, w celu uzyskania wartości średniej.


Źródła:

Williams B, Giuseppe M, Spiering W, et al. (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension, 36(10). doi: 10.1097/HJH.0000000000001940

Bupa (2018). High blood pressure. Na podstawie: http://www.bupa.co.uk/health-information/heart-blood-circulation/high-blood-pressure-hypertension

Blood Pressure Association (2018). Blood pressure chart. Na podstawie: http://www.bloodpressureuk.org/BloodPressureandyou/Thebasics/Bloodpressurechart

Wybierz maksymalnie 2 produkty.