Skip to main content

Zdrowie i styl życia

Zarządzanie ciśnieniem krwi

Health and lifestyle

Most popular in Zarządzanie ciśnieniem krwi

Dzienniczek pomiarów ciśnienia krwi i karta pomiarów ciśnienia (do bezpłatnego pobrania) do śledzenia pomiarów

Dzienniczek pomiarów ciśnienia krwi i karta pomiarów ciśnienia (do bezpłatnego pobrania) do śledzenia pomiarów Czym jest ciśnienie krwi i co oznaczają odczyty? Ciśnienie krwi jest to pomiar siły, z jaką krew przepływa przy ścianach tętnic. Odczyty ciśnienia krwi składają się z dwóch liczb (np. 118/78 mmHg), oznaczających wartości ciśnienia skurczowego/rozkurczowego (lub SYS/DIA).

Czytaj więcej

Objaśnienie wyniku pomiaru i tabela ciśnienia krwi

Objaśnienie wyniku pomiaru i tabela ciśnienia krwi Jak dokonać pomiaru ciśnienia krwi? Ciśnienie krwi mierzy się w milimetrach słupa rtęci (mmHg). Na wynik składają się dwie wartości liczbowe, np. 130/80, które odczytuje się jako „130 na 80”. Pierwsza wartość to ciśnienie skurczowe krwi, maksymalne ciśnienie osiągane przez krew podczas pracy serca, które tłoczy ją przez …

Czytaj więcej

Jak obniżyć ciśnienie krwi

Jak obniżyć ciśnienie krwi Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie trwałego obniżenia ciśnienia krwi. Niektóre z nich mogą wiązać się z radykalnymi zmianami w stylu życia, inne mogą być stosunkowo łatwe do realizacji. Ćwiczenia mogą obniżyć ciśnienie krwi Nawet niewielkie zmiany w ilości wykonywanych ćwiczeń mogą spowodować duże zmiany w ciśnieniu krwi. Dzieje się tak dlatego, …

Czytaj więcej
Wybierz maksymalnie 2 produkty.