Skip to main content

Monitorowanie ciśnienia krwi

Migotanie przedsionków

Czym jest migotanie przedsionków? Migotanie przedsionków to nieregularny rytm serca (arytmia), który może prowadzić do wystąpienia zakrzepów krwi, udaru mózgu, niewydolności serca i innych powikłań sercowych. Migotanie przedsionków jest najczęściej występującym w praktyce zaburzeniem rytmu1. W spoczynku w pełni sprawne serce regularnie się kurczy. Migotanie przedsionków zaburza rytm tych skurczy, powodując nieregularne tętno i zaburzenia czynności …

Dowiedz się więcej

Czym jest migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków to nieregularny rytm serca (arytmia), który może prowadzić do wystąpienia zakrzepów krwi, udaru mózgu, niewydolności serca i innych powikłań sercowych. Migotanie przedsionków jest najczęściej występującym w praktyce zaburzeniem rytmu1.

W spoczynku w pełni sprawne serce regularnie się kurczy. Migotanie przedsionków zaburza rytm tych skurczy, powodując nieregularne tętno i zaburzenia czynności górnej jamy serca nazywanej przedsionkiem.

Migotanie przedsionków to najczęściej występujący rodzaj zaburzeń rytmu serca, dotykający co roku w Europie ponad 886 000 nowych pacjentów2.

Obciążenie związane z migotaniem przedsionków, przyczyna udaru mózgu

Stojąca krew powoduje powstawanie zakrzepów, które dopływają do organizmu. Zakrzepy mogą przemieścić się do naczyń krwionośnych w pobliżu mózgu, co powoduje ich blokadę i udar niedokrwienny.
Udar to druga spośród najczęstszych przyczyn zgonu na świecie – co roku z powodu udaru mózgu umiera ponad 5 mln ludzi3.

Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru mózgu od mniej więcej 4 do 5 razy4.

Jednakże osoby z migotaniem przedsionków są narażone na podwyższone ryzyko zagrażających życiu powikłań i innych chorób5.

Ryzyko i częstość występowania migotania przedsionków

Ryzyko wystąpienia migotania przedsionków przez całe życie u mężczyzn (26%) i kobiet (23%)6

Częstość występowania u osób w wieku 80 lat i starszych7

Na całym świecie migotanie przedsionków występuje u 33,5 mln ludzi8

Ryzyko migotania przedsionków, zwłaszcza w związku z nadciśnieniem

Migotanie przedsionków jest ściśle związane z wysokim ciśnieniem krwi. W badaniu klinicznym dotyczącym migotania przedsionków ustalono, że zasadniczą przyczyną w mniej więcej 60% przypadków było wysokie ciśnienie krwi9.

Grupy ryzyka10

Starszy wiek / Płeć męska / Otyłość / Cukrzyca / Niewydolność serca / Choroba niedokrwienna serca / Nadczynność tarczycy / Przewlekła choroba nerek / Nadużywanie alkoholu / Palenie tytoniu / Powiększenie lewostronnych jam serca

Objawy

Migotaniu przedsionków towarzyszy szereg widocznych objawów, takich jak dyskomfort w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub ból w klatce piersiowej. Jednak chociaż 1 na każdych 2 pacjentów nie będzie odczuwał subiektywnych objawów, ich choroba postępuje11.

Profilaktyka i diagnostyka

Identyfikacja pacjentów narażonych na wystąpienie migotania przedsionków jest ważna, jednak istnieją mocniejsze dowody wskazujące, że wczesne wykrycie i leczenie możliwych do modyfikacji czynników ryzyka może zredukować chorobowość i umieralność z powodu migotania przedsionków12.

Monitor ciśnienia krwi z funkcją badania przesiewowego w kierunku migotania przedsionków to pierwszy etap do monitorowania ciśnienia krwi w warunkach domowych.

Urządzenie to może wykonać proste badanie przesiewowe w kierunku momentu wystąpienia migotania przedsionków za pomocą sprawdzenia pod kątem rytmicznych przerw w tętnie podczas pomiaru ciśnienia krwi. Aktualne wytyczne zalecają „sprawdzanie tętna pod kątem nieregularności oraz wykonanie 12-odprowadzeniowego EKG u wszystkich pacjentów z objawami migotania przedsionków – dusznością, kołataniem serca, dyskomfortem w klatce piersiowej lub udarem mózgu”13.

Jednak chociaż konsultacja z lekarzem może ułatwić wczesne wykrycie choroby, to w przypadku, gdy często obserwuje się sygnały ostrzegawcze migotania przedsionków, do potwierdzenia rozpoznania nadal niezbędne jest EKG.

Większość osób z migotaniem przedsionków będzie musiała przyjmować leki. Lekarz podejmie decyzję w sprawie najlepszego leku.

O informacje na temat leczenia należy poprosić lekarza.

1 Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K, et al. Worldwide epidemiology of atrial fibrillation: a Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation. 2014;129:837–847
2 Global Burden of Disease Collaborative Network (2016) Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 2016) Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2017. Pobrano: 20-04-2018. Dokument dostępny pod adresem http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool.
3 WHO Fact sheets 2018 „The top 10 causes of death”
4 NHS, Atrial Fibrillation, 2018. Dokument dostępny pod adresem https://www.nhs.uk/conditions/atrial-fibrillation/complications/. Ostatnio pobrano: maj 2019 r.
5 Odutayo A, Wong CX, Hsiao AJ, Hopewell S, Altman DG et al. (2016) Atrial fibrillation and risks of cardiovascular disease, renal disease, and death: systematic review and meta-analysis. Bmj 354 i4482
6 Lloyd-jones DM, Wang TJ, Leip EP, et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation. 2004;110(9):1042-6.
7 Aronow, W. S., & Banach, M. (2009). Atrial Fibrillation: The New Epidemic of the Ageing World. Journal of atrial fibrillation, 1(6), 154. doi:10.4022/jafib.154
8 Morillo, Carlos A et al. „Atrial fibrillation: the current epidemic” Journal of geriatric cardiology: JGC vol. 14,3 (2017): 195-203. doi:10.11909/j.issn.1671-5411.2017.03.011.
9 Camm AJ, Savelieva I, Bharati S, et al. Atrial tachycardia, flutter and fibrillation. W: Saksena S, Camm AJ, eds. Electrophysiological Disorders of the Heart. Elsevier Churchill-Livingstone, 2005:283-363.
10 Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Heart disease and stroke statistics—2015 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2015;131:e29–e322
11 Esato M, Chun YH, An Y, et al. Clinical Impact of Asymptomatic Presentation Status in Patients With Paroxysmal and Sustained Atrial Fibrillation: The Fushimi AF Registry. Chest. 2017;152(6):1266-1275.
12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5460066/
13 Davis M, Rodgers S, Rudolf M, Hughes M, Lip GY, Guideline Development Group for the NICE clinical guideline for the management of atrial fibrillation. Heart. 2007 Jan; 93(1):48-52

Wybierz maksymalnie 2 produkty.