OMRON connect Support

Migracja z aplikacji OMRON connect (stara wersja) do aplikacji OMRON connect US/CAN/EMEA.

Użytkownicy z kontem OMRON connect Cloud: 
    1. Pobierz aplikację OMRON Connect US/CAN/EMEA
    2. Zaloguj się, podając te same dane logowania (nazwa użytkownika/hasło), jakich używałeś(-aś) w aplikacji OMRON connect (stara wersja). Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz je zresetować, dotykając łącza „Uzyskaj pomoc przy logowaniu” dostępnego na ekranie logowania.
    3. Po zalogowaniu się będziesz mieć możliwość przetestowania łączności urządzeń OMRON sparowanych w aplikacji OMRON connect (stara wersja).
    4. Wszystkie dane z aplikacji OMRON connect (stara wersja) będzie można wyświetlić w nowej aplikacji OMRON connect US/CAN/EMEA.
    Użytkownicy bez konta Cloud
         • Android: 
    1. Otwórz aktualnie używaną aplikację OMRON connect
    2. Kliknij opcję „Pobierz nową aplikację” dostępną na tym ekranie


    3. Pobierz aplikację OMRON Connect US/CAN/EMEA ze sklepu Apple Store (urządzenie z systemem iOS) lub Google Play Store (urządzenie z systemem Android). 
    4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto (nazwa użytkownika i hasło) w nowej aplikacji OMRON connect US/CAN/EMEA
Uwaga: ze względu na konieczność ochrony Twojej prywatności, do przechowywania i przeglądania danych zdrowotnych w aplikacji OMRON connect potrzebne są nazwa użytkownika oraz hasło, które należy podać nawet w przypadku lokalnego przechowywania tych danych na telefonie.
    5. Po skonfigurowaniu aplikacji dotknij przycisku „Rozpocznij migrację”


    6. Następnie dane zostaną automatycznie przeniesione ze starej aplikacji do nowej 


    7. Po zakończeniu transferu danych konieczne będzie wyłączenie aplikacji OMRON connect, aby nie doszło do konfliktu związanego z przenoszeniem danych między starą a nową aplikacją. 


    8. Po zakończeniu migracji wyświetlony zostanie ekran z potwierdzeniem. 


• iOS:
    1. Otwórz aktualnie używaną aplikację OMRON connect
    2. Kliknij opcję „Pobierz nową aplikację” dostępną na tym ekranie


    3. Pobierz aplikację OMRON Connect US/CAN/EMEA ze sklepu Apple Store (urządzenie z systemem iOS) lub Google Play Store (urządzenie z systemem Android). 
    4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto (nazwa użytkownika i hasło) w nowej aplikacji OMRON connect US/CAN/EMEA
    Uwaga: ze względu na konieczność ochrony Twojej prywatności, do przechowywania i przeglądania danych zdrowotnych w aplikacji OMRON connect potrzebne są nazwa użytkownika oraz hasło, które należy podać nawet w przypadku lokalnego przechowywania tych danych na telefonie.
    5. Po skonfigurowaniu nowej aplikacji OMRON connect US/CAN/EMEA dotknij zielonego przycisku, który jest widoczny poniżej, aby przeprowadzić migrację danych. 


    6. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi migracji ze starej aplikacji i dotknij przycisku „Migruj dane”


    7. Wybierz nową aplikację OMRON connect


    8. Po zakończeniu transferu danych konieczne będzie wyłączenie aplikacji OMRON connect, aby nie doszło do konfliktu związanego z przenoszeniem danych między starą a nową aplikacją. 


    9. Po zakończeniu migracji wyświetlony zostanie ekran z potwierdzeniem.

Parowanie/synchronizacja

Krok 1: Usuń urządzenie firmy OMRON z ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym.
    o Urządzenia inteligentne z systemem iOS: aby usunąć ciśnieniomierz z ustawień Bluetooth
        1. Otwórz aplikację Ustawienia na urządzeniu inteligentnym
        2. Dotknij ustawienia „Bluetooth”, aby przejść na ekran opcji Bluetooth


        3. Wybierz swoje urządzenie firmy OMRON
        4. Dotknij przycisku „i”
    5. Dotknij przycisku „Zapomnij to urządzenie”, aby usunąć urządzenie OMRON z ustawień Bluetooth na urządzeniu


    o Urządzenia inteligentne z systemem Android: aby usunąć ciśnieniomierz z ustawień Bluetooth
        1. Otwórz sekcję Ustawienia -> Połączenia
        2. Dotknij ustawienia „Bluetooth”


        3. Dotknij ikony „koła zębatego”, aby usunąć parowanie urządzenia OMRON
        4. Wybierz przycisk „Usuń parowanie” dostępny w prawym dolnym rogu


Krok 2: Dodaj nowe urządzenie w aplikacji OMRON connect. 
Otwórz aplikację OMRON connect -> Profil -> Podłączone urządzenia i dotknij opcji „Dodaj nowe urządzenie” -> Wybierz urządzenie do sparowania
Krok 3: Sparuj urządzenie OMRON z aplikacją
Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania dostępnymi w aplikacji. UWAGA: jeśli nie możesz znaleźć ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym, skontaktuj się w tej sprawie z dostawą smartfona.

1. Sprawdź, czy włączono funkcję Synchronizacja automatyczna dla sparowanego urządzenia. Można to sprowadzić, dotykając znaku (+) –> Idź do profilu → Idź do podłączonych urządzeń → Sprawdź, czy włączono synchronizację automatyczną.
Zapewnia to synchronizację danych z urządzenia monitorującego w aplikacji co 3 minuty. Możesz także otworzyć aplikację, aby rozpocząć proces synchronizacji.
2. Możesz przesyłać dane z monitora. W tym celu:
    a. Naciśnij przycisk Start/Stop (Rozpocznij/zakończ) na ciśnieniomierzu, aby wyczyścić ekran monitora.
    b. Dotknij ikony Synchronizuj na pulpicie aplikacji (znajduje się w prawym górnym rogu).
    c. Jeśli nadal nie będzie można przeprowadzić synchronizacji, wykonaj czynności związane z usunięciem parowania i ponownym parowaniem ciśnieniomierza, które opisano w punkcie „Nie mogę sparować swojego ciśnieniomierza”. Ponowne parowanie nie spowoduje usunięcia odczytów z monitora.
3. Włącz uprawnienia do lokalizacji w aplikacji OMRON connect. Aby powiadomić aplikację OMRON connect US/CAN/EMEA, że posiada uprawnienia dostępu do lokalizacji, przejdź do:
iOS: (wymagane tylko w przypadku transferu danych przeprowadzanego w tle)
Ustawienia -> Prywatność -> Usługi lokalizacyjne -> dotknij aplikacji „OMRON connect” i włącz lokalizację
Android:
Ustawienia -> Lokalizacja -> Uprawnienia aplikacji -> dotknij aplikacji „OMRON connect” i włącz lokalizację
Uwaga: dokładna ścieżka może być inna i zależy od posiadanego urządzenia inteligentnego oraz wersji oprogramowania operacyjnego.

Logowanie/konto

Aby poprawić bezpieczeństwo aplikacji OMRON connect, w celu korzystania z niej trzeba będzie utworzyć konto (nazwa użytkownika i hasło). Otrzymasz do wyboru opcję przechowywania danych dotyczących zdrowia w chmurze OMRON lub na telefonie lokalnym.
Tak, po zaktualizowaniu nowej aplikacji konieczne będzie ponowne zalogowanie się. Jeśli zapomnisz hasło, będziesz mieć możliwość jego zresetowania, dotykając łącza „Uzyskaj pomoc przy logowaniu” dostępnego na ekranie logowania.

1.    Otwórz aplikację OMRON Connect US/CAN/EMEA na telefonie
2.    Dotknij łącza „Uzyskaj pomoc przy logowaniu” na ekranie logowania
3.    Wpisz adres e-mail użyty podczas tworzenia konta OMRON connect US/CAN/EMEA, a następnie dotknij opcji "Resetuj hasło"
4.    Na ekranie pojawi się wiadomość z potwierdzeniem: „Sprawdź, czy w skrzynce e-mail znajduje się wiadomość z linkiem do zresetowania hasła”.
5.    Przejdź do skrzynki przychodzącej, związanej z adresem e-mail użytym podczas tworzenia konta OMRON connect US/CAN/EMEA. Następnie otwórz wiadomość e-mail dotyczącą resetowania hasła do aplikacji OMRON Connect US/CAN/EMEA.
6.    Dotknij opcji „tutaj” we wiadomości dotyczącej resetowania hasła
7.    Wpisz nowe hasło w polach „New hasło” oraz „Potwierdź hasło”
8.    Dotknij przycisku „Aktualizuj hasło”
9.    Na koniec otrzymasz wiadomość z tekstem: „Udało się zaktualizować hasło”.
10.    Możesz teraz ponownie otworzyć aplikację OMRON connect US/CAN/EMEA i przejść na ekran logowania oraz zalogować się za pomocą nowego hasła

Jeśli nie masz dostępu do tego adresu e-mail, przez co nie możesz ukończyć procesu resetowania lub nie otrzymałeś(-aś) wiadomości e-mail dotyczącej resetowania hasła, skontaktuj się z nami pod adresem support-omron.connect@eu.omron.com w celu uzyskania pomocy.

Subskrypcja premium obejmuje ulepszone śledzenie leków, nagrody, wyniki i jeszcze więcej.
W przypadku tej aktualizacji synchronizacja wszystkich danych z Twoim kontem może zająć nawet 24 godziny. Pamiętaj, że jeśli wcześniej skonfigurowałeś(-aś) powiadomienia dotyczące ciśnienia krwi i śledzenia leków, konieczna będzie ich ponowna konfiguracja.

Problemy ogólne

Aplikacja mobilna (inaczej aplikacja) to oprogramowanie stworzone do pracy na smartfonie lub tablecie. Aplikacja mobilna OMRON connect US/CAN/EMEA umożliwia bezprzewodowy transfer danych z ciśnieniomierza na smartfon lub przenośne urządzenie i ładowanie odczytów do aplikacji.

Nie, aplikacja OMRON connect US/CAN/EMEA jest obsługiwana wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na obszarze EMEA. Pobranie aplikacji z innych krajów nie będzie możliwe.

iOS 10 i nowsze
Android 7 i nowsze

Chociaż niektóre inne urządzenia i systemy operacyjne mogły działać w przeszłości lub w pewnych sytuacjach, nowe aktualizacje mogą sprawić, że nie będą one działać w przyszłości.
Nasza aplikacja mobilna jest dostępna za DARMO. Jeśli chcesz subskrybować usługę premium, która zapewnia ulepszone śledzenie leków, nagrody, wyniki i jeszcze więcej, wymagana jest opłata, konieczne będzie uiszczenie opłaty.

1.    Zainstaluj ponownie aplikację OMRON Connect US/CAN/EMEA. 
2.    Zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających. 
3.    Ponownie sparuj swoje urządzenie.  Przejdź na ekran Profil -> Połączone urządzenia. 

Tak, ale w przypadku korzystania z tych funkcji, usługi lokalizacyjne mogą zostać automatycznie wyłączone, gdy stan naładowania baterii spadnie do niskiego poziomu. Po naładowaniu telefonu powinna być możliwa normalna konfiguracja i synchronizacja.
Połączenie internetowe jest potrzebne do rejestracji, logowania się i parowania urządzeń. Synchronizacja odczytów z ciśnieniomierzy OMRON jest możliwa bez połączenia z Internetem. Wszystkie odczyty będą przechowywane w telefonie. Jednak połączenie z Internetem umożliwi tworzenie kopii zapasowych danych w chmurze. Usunięcie aplikacji mobilnej przed nawiązaniem połączenia z Internetem spowoduje utratę danych przechowywanych w telefonie.

Możesz eksportować dane z poziomu sekcji Historia w aplikacji. W tym celu wykonaj następujące czynności:
    a.    Dotknij karty Historia u dołu ekranu.
    b.    Dotknij ikony Udostępnij u góry, po prawej stronie ekranu.
    c.    Jeśli nie korzystasz z subskrypcji usługi premium, dotknij opcji Raport standardowy na następnym ekranie.
    d.    Wybierz typ danych, które chcesz udostępniać.
    e.    Wybierz przedział czasowy, dla którego chcesz udostępnić odczyty.
    f.    Wybierz potrzebny format, Excel lub PDF.
    g.    Wybierz opcję Wyślij do mnie.
    h.    Jeśli zdecydujesz się na wysłanie do innej osoby, wybierz opcję Wyślij do innych i wpisz adres e-mail w wyświetlonym polu Adres e-mail.
    i.    Dotknij przycisku Wyślij, aby udostępnić raport.


Monitor składu ciała (VIVA) i waga z funkcją Bluetooth®:
    a.    Monitor składu ciała OMRON i wagę z funkcją Bluetooth® można sparować jednocześnie nawet z 4 różnymi kontami (4 urządzeniami mobilnymi)
    b.    Każdy użytkownik musi utworzyć własne konto OMRON connect US/CAN/EMEA na swoim urządzeniu mobilnym i sparować monitor składu ciała oraz wagę
    c.    Podczas parowania każdy użytkownik musi wybrać unikalnego użytkownika (Użytkownik 1, Użytkownik 2, Użytkownik 3 lub Użytkownik 4). Wybrany numer użytkownika można sprawdzić na ekranie „Połączone urządzenia”.
    d.    Monitor składu ciała i waga obsługuje także Tryb gościa. W tym trybie goście mogą mierzyć swoją masę ciała. Odczyty gości nie będą przekazywane do aplikacji
Uwaga: sposób rejestracji odczytu w trybie gościa przedstawiono w instrukcji obsługi.

Jeśli podczas korzystania z pewnych funkcji aplikacja ulega awarii lub zawiesza się, spróbuj ją zamknąć i uruchomić ponownie. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z nami pod adresem support-omron.connect@eu.omron.com w celu otrzymania pomocy.

a.    Dotknij karty profilu u dołu ekranu.
b.    Dotknij ikony ustawień konta u góry, po prawej stronie ekranu.
c.    Wybierz opcję usuwania konta.

Jeśli jesteś użytkownikiem premium z aktywnymi subskrypcjami, pamiętaj o anulowaniu planu subskrypcji, aby uniknąć automatycznego pobierania opłaty przy każdym przedłużeniu. Aby anulować subskrypcję, musisz przejść do sklepu App Store lub Google Play.

Tak, mogą one przeszkadzać w rejestrowaniu EKG. Wyłącz tę funkcję na czas rejestrowania EKG.

EKG: OMRON Complete

    o    W przypadku przerwania rejestrowania EKG na skutek połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail z powiadomieniem, konieczna będzie jego ponowna rejestracja.
    o    Podczas rejestrowania EKG nie należy uruchamiać aplikacji, która powoduje nadmierne wykorzystanie zasobów obliczeniowych smartfona, wydaje dźwięki lub korzysta z mikrofonu zainstalowanego w telefonie.
    o    Pilnuj, aby podczas rejestrowania EKG działał mikrofon w Twoim telefonie.
    o    Pilnuj, aby podczas rejestrowania EKG monitor EKG. 
    o    Pamiętaj, aby w trakcie gdy urządzenie EKG przesyła dane metodą ultradźwiękową, rejestrować EKG siedząc w cichym miejscu. 

Po wylogowaniu się Twoje dane EKG nie zostaną usunięte. Możesz usunąć aplikację, aby skasować wszystkie dane.
Tak, chociaż odczyty EKG, które są przechowywane lokalnie na telefonie, są bardzo małe i zajmują 18 KB, a więc jeden utwór w formacie mp3 na urządzeniu odpowiada rozmiarem 250 odczytom EKG.
Aktualnie nie ma możliwości zmiany adresu e-mail konta w aplikacji.

Po wymianie baterii nie będzie trzeba parować monitora. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby ustawić prawidłową datę i godzinę na monitorze:
    a.    Ustaw monitor w trybie przesyłania, wciskając przycisk „Prześlij”, „Bluetooth” lub „Zegar” na monitorze. Na monitorze pojawi się migające „O”. Uruchom aplikację i dotknij ikony Synchronizacja na pulpicie, aby przeprowadzić ręczną synchronizację monitora z aplikacją. Jeśli włączona jest synchronizacja automatyczna, rozpocznie się ona automatycznie po włączeniu aplikacji.
    b.    Datę i godzinę na monitorze można ustawić ręcznie. Sposób ręcznego ustawiania daty i godziny na monitorze opisano w instrukcji obsługi.

W najnowszej wersji aplikacji odczyty EKG i ciśnienia krwi będą przedstawiane jako elementy powiązane pod warunkiem, że te odczyty zostaną dokonane w tym samym czasie. Jednak powiązanie odczytów przeniesionych ze starszych wersji aplikacji OMRON connect nie jest możliwe.

Łączność

Jeśli w aplikacji OMRON connect US/CAN/EMEA pojawiła się prośba o włączenie usług lokalizacji i ją odrzuciłeś(-aś), konieczne będzie włączenie usług lokalizacji w celu umożliwienia synchronizacji z monitorem. Aby powiadomić aplikację OMRON connect US/CAN/EMEA, że posiada uprawnienia dostępu do lokalizacji, przejdź do:
iOS: (wymagane tylko w przypadku transferu danych przeprowadzanego w tle).
Ustawienia -> Prywatność -> Usługi lokalizacyjne -> dotknij aplikacji „OMRON connect” i włącz lokalizację
Android:
Ustawienia -> Lokalizacja -> Uprawnienia aplikacji -> dotknij aplikacji „OMRON connect” i włącz lokalizację

Uwaga: dokładna ścieżka może być inna i zależy od posiadanego urządzenia inteligentnego oraz wersji systemu operacyjnego.

o    Tryb „P” to tryb „Parowanie”. Ciśnieniomierz można ustawić w trybie parowania, wciskając przycisk przesyłania (Bluetooth, przesyłanie lub zegar) i przytrzymując go przez 3–5 sekund. Na monitorze pojawi się migające „P”.
o    Tryb „O” to tryb „Przesyłanie” lub „Synchronizacja”. Ciśnieniomierz można ustawić w trybie przesyłania, wciskając przycisk przesyłania (Bluetooth, przesyłanie lub zegar) jeden raz. Na monitorze pojawi się migające „O”.

Sprawdź, czy w aplikacji jest włączona funkcja synchronizacji automatycznej. W tym celu dotknij menu plusa (+) i przejdź na ekran Profil -> Połączone urządzenia.

Synchronizacja automatyczna będzie włączać się automatycznie, gdy ciśnieniomierz będzie sparowany z aplikacją. Synchronizacja będzie uruchamiać się po włączeniu aplikacji, jeśli na ekranie „Połączone urządzenia” będzie włączona funkcja synchronizacji automatycznej.
Aby wyłączyć synchronizację automatyczną w aplikacji, dotknij menu plusa (+) i przejdź na ekran Profil → Połączone urządzenia. W każdym urządzeniu będzie dostępna opcja synchronizacji automatycznej. Aby wyłączyć synchronizację automatyczną, wystarczy dotknąć przycisku „Wył.”.
Po pomyślnym przeniesieniu odczytu z monitora do aplikacji lub jeśli usunięto odczyt z aplikacji ponowne przeniesienie tego samego odczytu z monitora nie będzie możliwe. Jeśli konieczne będzie ponowne dodanie usuniętego odczytu, będzie można zrobić to ręcznie.
Wszystkie odczyty można przenieść, dotykając przycisku „Synchronizuj wszystkie dane” dostępnego dla sparowanego monitora na ekranie „Połączone urządzenia”. Jednak dane, które zostały już przeniesione lub usunięte z aplikacji, nie zostaną ponownie przeniesione.
Podczas transferu danych nie można wylogować się z aplikacji. Trzeba zaczekać, aby proces transferu danych zostanie ukończony.
Animacja oznaczająca synchronizację wskazuje, że aplikacja próbuje przesłać odczyty z monitora pod warunkiem włączenia funkcji Synchronizacja automatyczna. Jeśli animacja ta obraca się i nie zatrzymuje się nawet po upływie jednej minuty (w przypadku sparowania tylko jednego urządzenia. Ten czas transferu może być bardziej uzależniony od liczby urządzeń sparowanych z aplikacją), wystarczy zamknąć aplikację i uruchomić ją ponownie. Ewentualnie możesz wyłączyć funkcję Synchronizacja automatyczna na ekranie „Połączone urządzenia”.
Odczyty są przekazywane do aplikacji w przeciągu 5–15 sekund, w zależności od danych, które mają zostać przekazane. Jednak komunikat o błędzie, dotyczące nieudanego przekazywania ręcznego, może pojawić się nawet po minucie. W przypadku synchronizacji automatycznej nie będą wskazywane żadne błędy.

Udostępnianie danych, bezpieczeństwo danych, prywatność, lokalizacja w aplikacji

Aby aplikacja OMRON connect US/CAN/EMEA udostępniała dane dotyczące Twojego ciśnienia krwi aplikacji Apple Health/Google Fit/Samsung Health, należy włączyć tę aplikację w aplikacji OMRON connect.  

Czynności umożliwiające włączenie aplikacji Apple Health w aplikacji OMRON connect
1.    Przejdź do sekcji „Profil” w aplikacji
2.    Dotknij pozycji „Ustawienia aplikacji”
3.    W sekcji „Udostępnij dane innym aplikacjom” dotknij opcji „Apple Health”
4.   Dotknij opcji „Połącz”
5.    Włącz kategorie, które chcesz udostępnić i dotknij przycisku „Zezwól”.

Czynności umożliwiające włączenie aplikacji Google Fit w aplikacji OMRON connect
1.    Przejdź do sekcji „Profil” w aplikacji
2.    Dotknij pozycji „Ustawienia aplikacji”
3.    W sekcji „Udostępnij dane innym aplikacjom” dotknij opcji „Google Fit”
4.    Dotknij opcji „Połącz”
5.    Zaloguj się, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie
6.    Dotknij opcji „Zezwól”

Czynności umożliwiające włączenie aplikacji Samsung Health w aplikacji OMRON connect
1.    Przejdź do sekcji „Profil” w aplikacji
2.    Dotknij pozycji „Ustawienia aplikacji”
3.    W sekcji „Udostępnij dane innym aplikacjom” dotknij opcji „Samsung Health”
4.    Dotknij opcji „Połącz”
5.    Włącz kategorie, które chcesz udostępnić
6.    Zaloguj się, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, jeśli otrzymasz taką prośbę
7.    Dotknij opcji „Gotowe”

Pamiętaj, że aplikacje Google Fit i Samsung Health są dostępne tylko na telefony z systemem Android, a nie na iPhony.

Tak. Wdrożyliśmy odpowiednie środki ostrożności celem ochrony informacji, które zbieramy, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. Pamiętaj, że pomimo naszych starań żadne środki ochrony danych nie gwarantują bezpieczeństwa. Powinieneś(-naś) podjąć kroki w celu ochrony swojego hasła, telefonu, urządzenia mobilnego i komputera przed nieupoważnionym dostępem poprzez m.in. wylogowywanie się po skorzystaniu z komputera lub urządzenia współdzielonego, ustawienie solidnego hasła, którego nikt nie zna ani nie będzie w stanie łatwo odgadnąć, a także dbanie o prywatność swojego loginu i hasła. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne utracone, skradzione ani narażone na niebezpieczeństwo hasło, a także za żadne działania wykonane na Twoim koncie na skutek uzyskania dostępu do Twojego hasła bez upoważnienia.
Nie, nie zbieramy ani nie zapisujemy danych Twojej karty kredytowej.

Aplikacja OMRON wymaga określonych uprawnień. 

Poniżej przedstawiono listę uprawnień wymaganych dla aplikacji OMRON w wersji dla systemu iOS oraz sposób, w jakie je wykorzystujemy:
    1.    Bluetooth: uprawnienie dotyczące funkcji Bluetooth jest wymagane, aby umożliwić komunikację z monitorami OMRON. 
    2.    Lokalizacja: aby umożliwić transfer danych w tle z monitorów OMRON, urządzenia z systemem iOS korzystały z funkcji iBeacon opracowanej przez firmę Apple. Do korzystania z niej wymagane jest uprawnienie dotyczące lokalizacji. 
    3.    Dostęp do aparatu: to uprawnienie jest wymagane, ponieważ aplikacja umożliwia dodanie zdjęcia profilowanego do konta. Jest ono również wykorzystywane podczas dodawania obrazów leków.
    4.    Dostęp do galerii zdjęć: to uprawnienie jest wymagane, ponieważ aplikacja umożliwia dodanie zdjęcia profilowanego do konta. Jest ono również wykorzystywane podczas dodawania obrazów leków.
    5.    Dostęp do powiadomień systemowych: to uprawnienie jest wymagane, jeśli korzystasz z HeartGuide™ i potrzebujesz powiadomień na HeartGuide™, gdy ktoś wyśle wiadomość SMS, e-mail lub zadzwoni na Twój telefon.

Poniżej przedstawiono listę uprawnień wymaganych dla aplikacji OMRON w wersji dla systemu Android oraz sposób, w jakie je wykorzystujemy:
    1.    Lokalizacja: to uprawnienie jest wymagane do parowania urządzeń za pomocą funkcji Bluetooth, kiedy to podczas skanowania wykrywane są wszystkie urządzenia zewnętrzne, jakie znajdują się w pobliżu.
    2.    Zdjęcia/multimedia/pliki: to uprawnienie jest wymagane, ponieważ aplikacja umożliwia dodanie zdjęcia profilowanego do konta. Chociaż pliki i multimedia są zwykle grupowane wraz ze zdjęciami na urządzeniu inteligentnym, nie będziemy wykorzystywali Twoich plików ani multimediów.
    3.    Kontakty: to uprawnienie jest wymagane, jeśli chcesz, aby na HeartGuide™ wyświetlane były imię i nazwisko kontaktu, gdy ktoś wyśle wiadomości lub zadzwoni do Ciebie.
    4.    Połączenia telefoniczne: to uprawnienie jest wymagane, jeśli chcesz, aby na HeartGuide™ wyświetlane były powiadomienia o połączeniach.
    5.    SMS: to uprawnienie jest wymagane, jeśli chcesz czytać i odbierać powiadomienia w postaci wiadomości tekstowych (SMS) na HeartGuide™.
Pamiętaj, że nie musisz udzielać dostępu do tych uprawnień. Jeśli chcesz przejrzeć i/lub wyłączyć niektóre z tych uprawnień, przejdź do ustawień urządzenia mobilnego.
Pamiętaj, że aplikacja OMRON connect US/CAN/EMEA nie śledzi ani nie przechowuje informacji dotyczących Twojej lokalizacji. 

Jeśli włączysz parowanie lub synchronizowanie monitora z urządzeniem z systemem iOS/Android, możesz otrzymać prośbę o włączenie „usług lokalizacji”.
Dostęp do usług lokalizacji jest wymagany przez Google na potrzeby prowadzenia komunikacji przez Bluetooth. Firma Google zmieniła wymogi dotyczące uprawnień począwszy od wersji 6.0 systemu Android. W wyniku tego „uprawnienie dotyczące lokalizacji” jest niezbędne do synchronizacji monitorów OMRON z urządzeniem z systemem Android. 
Więcej informacji otrzymasz, klikając poniższe łącze:
https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0-changes.html#behavior-hardware-id

W przypadku systemu iOS uprawnienie dotyczące lokalizacji jest wymagane do obsługi funkcji „iBeacon” wykorzystywanej w ciśnieniomierzach OMRON. Dzięki tej funkcji Twoje odczyty będą przesyłane do aplikacji bez konieczności jej otwierania. Jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie z usług lokalizacji, aplikacja nie będzie w stanie synchronizować danych z monitora.

 

Aplikacja OMRON connect US/CAN/EMEA wymaga włączenia opcji usług lokalizacji w telefonie, aby móc przeprowadzać skany za pośrednictwem niskoenergetycznej funkcji Bluetooth, które są wymagane do synchronizowania monitorów. 
Firma Google dodała wymóg związany z uprawnieniem dotyczącym lokalizacji, aby rozwiać obawy, że sygnały nawigacyjne Bluetooth mogą być wykorzystywane do śledzenia lokalizacji bez pozwolenia podczas niskoenergetycznych skanów Bluetooth, takich jak skan wymagany do synchronizowania monitorów. Udzielając aplikacji OMRON connect US/CAN/EMEA uprawnienia dostępu do lokalizacji, umożliwiasz synchronizowanie swojego monitora, jednak aplikacja OMRON connect US/CAN/EMEA nie będzie rejestrować ani śledzić Twojej lokalizacji.
Więcej informacji na temat technologii Bluetooth znajdziesz na witrynie internetowej Bluetooth Special Interest Group pod adresem bluetooth.com.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań firmy Google w zakresie uprawnień można znaleźć w dokumencie Zmiany w systemie Android 6.0 wydanym przez firmę Google:
https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0-changes.html#behavior-hardware-id

Subskrypcja i funkcje premium

Subskrypcję można kupić, przechodząc do sekcji Profil → Funkcje premium i wybierając jedną z dostępnych opcji. Pierwsze 30 dni są darmowe, a następnie będziesz ponosić opłatę zgodną z wybraną subskrypcją.
Nie, subskrypcja nie zostanie automatycznie anulowana. Konieczne będzie anulowanie subskrypcji z poziomu aplikacji lub sklepu z aplikacjami, przed usunięciem aplikacji OMRON connect lub zażądaniem usunięcia konta OMRON connect US/CAN/EMEA.
Wszystkie nagrody punktowe nie są synchronizowane w tle. A zatem, jeśli otworzysz aplikację, Twoje dane zostaną zsynchronizowane z chmurą w celu obliczenia nagrody punktowej. Po otworzeniu aplikacji zaktualizowane nagrody punktowe powinny pojawić się w przeciągu 24 godzin.
Tak, możesz zmienić plan subskrypcji, przechodząc do Profil -> Funkcje premium -> dotknij przycisku „Zarządzaj moją subskrypcją”, aby wyświetlić dostępne opcje subskrypcji.
Tak, z funkcji premium będzie można korzystać w aplikacji do dnia zakończenia subskrypcji.
Nie, po anulowaniu subskrypcji nie otrzymasz zwrotu pieniędzy. Jednak będziesz mógł (mogła) korzystać z funkcji premium w aplikacji do dnia zakończenia subskrypcji.
Opłaty na wyciągu będą określone jako Apple lub Google.

Kod ten zostanie wysłany z adresu noreply-healthcare-EMEA@omron.com

Plan subskrypcji można anulować z poziomu aplikacji lub sklepu App Store/Google Play Store.
Aby anulować z poziomu aplikacji OMRON Connect US/CAN/EMEA:
    a.    Otwórz aplikację OMRON Connect US/CAN/EMEA.
    b.    Przejdź do sekcji Profil -> Funkcje premium.
    c.    Dotknij przycisku „Zarządzaj moją subskrypcją”
    d.    W sekcji „Anuluj moją subskrypcję” dotknij przycisku „Tak”
    e.    W kolejnym wyskakujący, oknie dotknij przycisku „Potwierdź”
    f.    Zostaniesz przeniesiony(-a) do sklepu App Store lub Google Store. Znajdź aplikację OMRON Connect US/CAN/EMEA i anuluj subskrypcję.


Aby anulować z poziomu sklepu App Store:
iOS:
    a.    Otwórz sklep „App Store” na telefonie
    b.    Dotknij przycisku „Profil” u góry, po prawej stronie
    c.    Dotknij pozycji „Subskrypcje”
    d.    Znajdź aplikację OMRON Connect US/CAN/EMEA i anuluj subskrypcję.
Jeśli nie posiadasz dostępu do iPhona ani komputera Mac, skorzystaj z poniższego łącza, aby dowiedzieć się, jak anulować swoją subskrypcję:
https://support.apple.com/en-us/HT202039

Aby anulować z poziomu sklepu Google Play Store:
Android:
    a.    Otwórz sklep „Play Store” na telefonie
    b.    Dotknij przycisku „Profil” u góry, po prawej stronie
    c.    Dotknij pozycji „Płatności i subskrypcje”
    d.    Dotknij pozycji „Subskrypcje”
    e.    Znajdź aplikację OMRON Connect US/CAN/EMEA i anuluj subskrypcję.
Jeśli nie posiadasz dostępu do telefonu z systemem Android, skorzystaj z poniższego łącza, aby dowiedzieć się, jak anulować swoją subskrypcję:
https://support.google.com/googleplay/answer/7018481

Zapoznaj się z politykami dotyczącymi zwrotu środków w przypadku Apple i Google.

Apple: https://support.apple.com/en-us/HT204084
Android: https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=en

Nie, usunięcie odczytów nie spowoduje zmiany nagrody punktowej.
Tak, aktualnie zakupiona przez Ciebie subskrypcja zostanie zachowana i będziesz mógł (mogła) korzystać z funkcji premium na telefonie z systemem Android. Jednak pamiętaj, aby anulować subskrypcję w sklepie Apple App Store przed datą zakończenia aktualnej subskrypcji, aby nie została ona przedłużona automatycznie. Po anulowaniu aktualnej subskrypcji w sklepie Apple App Store będziesz mógł (mogła) dokonać nowego zakupu na telefonie z systemem Android i nadal korzystać z funkcji premium. Wszystkie dane dotyczące leków, nagrody punktowe oraz raporty premium zostaną zachowane.
Tak, aktualnie zakupiona przez Ciebie subskrypcja zostanie zachowana i będziesz mógł (mogła) korzystać z funkcji premium na telefonie z systemem iOS. Jednak pamiętaj, aby anulować subskrypcję w sklepie Google Play Store przed datą zakończenia aktualnej subskrypcji, aby nie została ona przedłużona automatycznie.
Możesz mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji premium, jeśli posiadasz urządzenie HeartGuide™. Będziesz mógł (mogła) korzystać z usług premium tak długo, jak długo będziesz posiadać to konto w aplikacji OMRON connect US/CAN/EMEA.

Funkcja powiadomień

Aby otrzymywać powiadomienia, pamiętaj o następujących kwestiach:
    Włącz funkcję „Powiadomienia” w sekcji Profil -> Ustawienia aplikacji w aplikacji. W tym celu:
    iOS:
    1.    Przejdź do Ustawień na urządzeniu inteligentnym
    2.    Wybierz aplikację „OMRON connect”
    3.    Sprawdź, czy powiadomienia są włączone
    Android:
    1.    Przejdź do Ustawień na urządzeniu inteligentnym
    2.    Sprawdź, czy włączone są powiadomienia dla aplikacji „OMRON connect”
    3.    Dotknij opcji „OMRON connect”. Sprawdź, czy powiadomienia są włączone

W przypadku braku subskrypcji usług premium nie masz możliwości odczytu wcześniejszych wiadomości dotyczących wyników ani dostępu do nich. Jeżeli jednak jesteś użytkownikiem posiadającym subskrypcję, możesz czytać historyczne wiadomości dotyczące wyników, przechodząc na ekran wyników z poziomu dolnego paska menu.
Powiadomienia dotyczące wyników można wyłączyć, przechodząc do sekcji Profil -> Ustawienia aplikacji -> i wyłączając opcję „Powiadomienia”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Skontaktuj się z nami