OMRON connect Support

Parowanie

Urządzenia inteligentne z systemem iOS

Urządzenia inteligentne z systemem Android

iOS

Android

1. Usuń urządzenie firmy OMRON z ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym.

o    Otwórz aplikację Ustawienia na urządzeniu inteligentnym.

o    Dotknij ustawienia „Bluetooth”, aby przejść na ekran opcji Bluetooth.

o    Wybierz swoje urządzenie firmy OMRON.

o    Dotknij przycisku „i”.

o    Dotknij przycisku „Zapomnij to urządzenie”, aby usunąć urządzenie OMRON z ustawień Bluetooth na urządzeniu.

2. Dodaj nowe urządzenie w aplikacji OMRON connect.

Otwórz aplikację OMRON connect -> Profil -> Podłączone urządzenia i dotknij opcji „Dodaj nowe urządzenie” -> Wybierz urządzenie do sparowania.

3. Sparuj urządzenie OMRON z aplikacją

Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania dostępnymi w aplikacji.

UWAGA: jeśli nie możesz znaleźć ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym, skontaktuj się w tej sprawie z dostawą smartfona.

1. Usuń urządzenie firmy OMRON z ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym.

o    Otwórz sekcję Ustawienia -> Połączenia.

o    Dotknij ustawienia „Bluetooth”.

o    Dotknij ikony „koła zębatego”, aby usunąć parowanie urządzenia OMRON.

o    Wybierz przycisk „Usuń parowanie” dostępny w prawym dolnym rogu.

2. Dodaj nowe urządzenie w aplikacji OMRON connect.

Otwórz aplikację OMRON connect -> Profil -> Podłączone urządzenia i dotknij opcji „Dodaj nowe urządzenie” -> Wybierz urządzenie do sparowania.

3. Sparuj urządzenie OMRON z aplikacją

Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania dostępnymi w aplikacji.

UWAGA: jeśli nie możesz znaleźć ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym, skontaktuj się w tej sprawie z dostawą smartfona.

o    Tryb „P” to tryb „Parowanie”. Ciśnieniomierz można ustawić w trybie parowania, wciskając przycisk przesyłania (Bluetooth lub przesyłanie) i przytrzymując go przez 3–5 sekund. Na monitorze pojawi się migające „P”.

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

o    Tryb „O” to tryb „Przesyłanie” lub „Synchronizacja”. Ciśnieniomierz można ustawić w trybie przesyłania, wciskając przycisk przesyłania (Bluetooth lub przesyłanie) jeden raz. Na monitorze pojawi się migające „O”.

A picture containing text, monitor

Description automatically generated

Po wymianie baterii nie będzie trzeba parować monitora. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby ustawić prawidłową datę i godzinę na monitorze:

o Ustaw monitor w trybie przesyłania, wciskając przycisk „Prześlij”lub „Bluetooth” na monitorze. Na monitorze pojawi się migające „O”. Uruchom aplikację i dotknij ikony Synchronizacja na pulpicie, aby przeprowadzić ręczną synchronizację monitora z aplikacją. Jeśli włączona jest synchronizacja automatyczna, rozpocznie się ona automatycznie po włączeniu aplikacji.

o Datę i godzinę na monitorze można ustawić ręcznie. Sposób ręcznego ustawiania daty i godziny na monitorze opisano w instrukcji obsługi.

Przesyłanie danych (synchronizacja)

iOS

Android

1. Sprawdź, czy włączono funkcję Synchronizacja automatyczna dla sparowanego urządzenia. Można to sprowadzić, dotykając znaku (…) –> Idź do profilu → Idź do podłączonych urządzeń → Sprawdź, czy włączono synchronizację automatyczną.

Zapewnia to synchronizację danych z urządzenia monitorującego w aplikacji co 3 minuty. Możesz także otworzyć aplikację, aby rozpocząć proces synchronizacji.

2. Możesz przesyłać dane z monitora. W tym celu:

o    Naciśnij przycisk Start/Stop (Rozpocznij/zakończ) na ciśnieniomierzu, aby wyczyścić ekran monitora.

o    Dotknij ikony Synchronizuj na pulpicie aplikacji (znajduje się w prawym górnym rogu).

o    Jeśli nadal nie będzie można przeprowadzić synchronizacji, wykonaj czynności związane z usunięciem parowania i ponownym parowaniem ciśnieniomierza, które opisano w punkcie „Nie mogę sparować swojego ciśnieniomierza”. Ponowne parowanie nie spowoduje usunięcia odczytów z monitora.

3. Włącz uprawnienia do lokalizacji w aplikacji OMRON connect. Aby powiadomić aplikację OMRON connect, że posiada uprawnienia dostępu do lokalizacji, przejdź do:

Ustawienia -> Prywatność -> Usługi lokalizacyjne -> dotknij aplikacji „OMRON connect” i włącz lokalizację.

Uwaga: dokładna ścieżka może być inna i zależy od posiadanego urządzenia inteligentnego oraz wersji oprogramowania operacyjnego.

1. Sprawdź, czy włączono funkcję Synchronizacja automatyczna dla sparowanego urządzenia. Można to sprowadzić, dotykając znaku (…) –> Idź do profilu → Idź do podłączonych urządzeń → Sprawdź, czy włączono synchronizację automatyczną.

Zapewnia to synchronizację danych z urządzenia monitorującego w aplikacji co 3 minuty. Możesz także otworzyć aplikację, aby rozpocząć proces synchronizacji.

2. Możesz przesyłać dane z monitora. W tym celu:

o    Naciśnij przycisk Start/Stop (Rozpocznij/zakończ) na ciśnieniomierzu, aby wyczyścić ekran monitora.

o    Dotknij ikony Synchronizuj na pulpicie aplikacji (znajduje się w prawym górnym rogu).

o    Jeśli nadal nie będzie można przeprowadzić synchronizacji, wykonaj czynności związane z usunięciem parowania i ponownym parowaniem ciśnieniomierza, które opisano w punkcie „Nie mogę sparować swojego ciśnieniomierza”. Ponowne parowanie nie spowoduje usunięcia odczytów z monitora.

3. Włącz uprawnienia do lokalizacji w aplikacji OMRON connect. Aby powiadomić aplikację OMRON connect, że posiada uprawnienia dostępu do lokalizacji, przejdź do:

Ustawienia -> Lokalizacja -> Uprawnienia aplikacji -> dotknij aplikacji „OMRON connect” i włącz lokalizację

Uwaga: dokładna ścieżka może być inna i zależy od posiadanego urządzenia inteligentnego oraz wersji oprogramowania operacyjnego.

iOS

Android

o    Jeśli w aplikacji OMRON connect pojawiła się prośba o włączenie usług lokalizacji i ją odrzuciłeś(-aś), konieczne będzie włączenie usług lokalizacji w celu umożliwienia synchronizacji z monitorem.

o    Aby powiadomić aplikację OMRON connect, że posiada uprawnienia dostępu do lokalizacji, przejdź do:

Ustawienia -> Prywatność -> Usługi lokalizacyjne -> dotknij aplikacji „OMRON connect” i włącz lokalizację

Uwaga: dokładna ścieżka może być inna i zależy od posiadanego urządzenia inteligentnego oraz wersji systemu operacyjnego.

o    Jeśli w aplikacji OMRON connect pojawiła się prośba o włączenie usług lokalizacji i ją odrzuciłeś(-aś), konieczne będzie włączenie usług lokalizacji w celu umożliwienia synchronizacji z monitorem.

o    Aby powiadomić aplikację OMRON connect, że posiada uprawnienia dostępu do lokalizacji, przejdź do:

Ustawienia -> Lokalizacja -> Uprawnienia aplikacji -> dotknij aplikacji „OMRON connect” i włącz lokalizację

Uwaga: dokładna ścieżka może być inna i zależy od posiadanego urządzenia inteligentnego oraz wersji systemu operacyjnego.

Sprawdź, czy w aplikacji jest włączona funkcja synchronizacji automatycznej. W tym celu dotknij menu plusa (...) i przejdź na ekran Profil -> Połączone urządzenia.

Aby wyłączyć synchronizację automatyczną w aplikacji, dotknij menu plusa (...) i przejdź na ekran Profil → Połączone urządzenia. W każdym urządzeniu będzie dostępna opcja synchronizacji automatycznej. Aby wyłączyć synchronizację automatyczną, wystarczy dotknąć przycisku „Wył.”.

Dane odczytów zostaną przesłane do aplikacji w ciągu 3 minut, w zależności od ustawień uprawnień do lokalizacji. Jeśli proces zakończy się niepowodzeniem, należy ponownie sparować urządzenie.

Istnieją 2 sposoby odzyskania usuniętych danych z aplikacji:

1. Ponowne sparowanie urządzenia i zsynchronizowanie wszystkich danych. Wyszukaj swoje urządzenie w sekcji „Połączone urządzenia” profilu i dotknij „Usuń sparowanie”. Następnie otwórz ustawienia urządzenia inteligentnego i dotknij ustawienie „Bluetooth”, aby przejść do ekranu opcji Bluetooth. Znajdź swoje urządzenie i dotknij ikonę „i” (IOS) lub koła zębatego (Android), aby zapomnieć urządzenie. Następnie sparuj swoje urządzenie i dotknij opcję „Synchronizuj wszystkie dane” pod obrazem urządzenia w sekcji „Połączone urządzenia”.

2. Ręczne dodawanie odczytu  Przycisk ręcznego odczytu znajduje się na dole ekranu każdej sekcji.

Можете да прехвърлите всичките си показания, като докоснете бутона “Синхронизиране на всички данни” под сдвоения апарат в екрана “Свързани устройства”. Въпреки това, данните, които вече са прехвърлени или изтрити от приложението, няма да бъдат прехвърлени отново.

Не, не трябва да излизате от приложението, докато прехвърлянето на данни е в ход. Трябва да изчакате, докато процесът на прехвърляне на данни приключи.

Анимирането за синхронизиране означава, че приложението се опитва да прехвърли показанията от монитора, ако функцията за автоматично синхронизиране е ВКЛ.

Ако анимирането за синхронизиране продължава да се върти и не спира дори след една минута (Ако имате само едно сдвоено устройство. Времето за прехвърляне може да зависи от броя на устройствата, сдвоени с приложението.), просто затворете приложението и стартирайте отново. Като алтернатива можете да изключите функцията за автоматично синхронизиране на екрана “Свързани устройства”.

Ако искате да изтриете своето показание, отворете раздела "История" и изберете раздела, от който искате да изтриете своите показания.

o   Ако Вашите данни се показват като Списък, намерете показанието, което искате да изтриете, и плъзнете наляво, ще се появи кошчето за боклук с червен шрифт. Кликнете върху него и потвърдете, че искате да изтриете.

o   Ако Вашите данни се показват като Диаграма, намерете синия бутон ''Списък'' в горния десен ъгъл на графиката. След като го докоснете, всички Ваши показания ще се покажат в Списъка. Намерете показанието, което искате да изтриете, и плъзнете наляво, ще се появи кошчето за боклук с червен шрифт. Кликнете върху него и потвърдете, че искате да изтриете.

Logowanie/konto

Aplikacja OMRON connect wymaga od użytkownika utworzenia konta na potrzeby przesyłania informacji o ważnych aktualizacjach usług i czynnościach związanych z konserwacją. Utworzenie konta nie daje firmie OMRON pozwolenia na przechowywanie lub podgląd danych dotyczących stanu Twojego zdrowia. Nigdy nie będziemy sprzedawać Twoich danych zebranych poprzez aplikację OMRON connect podmiotom zewnętrznym ani ich udostępniać bez Twojego pozwolenia.

1.   Otwórz aplikację OMRON connect na telefonie.

2.   Dotknij łącza „Uzyskaj pomoc przy logowaniu” na ekranie logowania.

3.   Wpisz adres e-mail użyty podczas tworzenia konta OMRON connect, a następnie dotknij opcji "Resetuj hasło".

4.   Na ekranie pojawi się wiadomość z potwierdzeniem: „Sprawdź, czy w skrzynce e-mail znajduje się wiadomość z linkiem do zresetowania hasła”.

5.   Przejdź do skrzynki przychodzącej, związanej z adresem e-mail użytym podczas tworzenia konta OMRON connect. Następnie otwórz wiadomość e-mail dotyczącą resetowania hasła do aplikacji OMRON connect.

6.   Dotknij opcji „tutaj” we wiadomości dotyczącej resetowania hasła.

7.   Wpisz nowe hasło w polach „New hasło” oraz „Potwierdź hasło”.

8.   Dotknij przycisku „Aktualizuj hasło”.

9.   Na koniec otrzymasz wiadomość z tekstem: „Udało się zaktualizować hasło”.

10.  Możesz teraz ponownie otworzyć aplikację OMRON connect i przejść na ekran logowania oraz zalogować się za pomocą nowego hasła.

Jeśli nie masz dostępu do tego adresu e-mail, przez co nie możesz ukończyć procesu resetowania lub nie otrzymałeś(-aś) wiadomości e-mail dotyczącej resetowania hasła, skontaktuj się z nami pod adresem support-omron.connect@eu.omron.com w celu uzyskania pomocy.

Bezpieczeństwo danych

Tak. Wdrożyliśmy odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony gromadzonych przez nas informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem.  Poniżej przedstawiamy kilka podejmowanych przez nas środków, dzięki którym Twoje informacje pozostaną bezpieczne:

1. Wszystkie dane w usłudze chmurowej są przesyłane za pomocą szyfrowanego połączenia, a wszystkie nasze bazy danych są szyfrowane przy użyciu nowoczesnych algorytmów zabezpieczających.

2. Firma OMRON Healthcare wdraża rygorystyczne procesy i procedury, takie jak szkolenia oraz regularna ocena i analiza podejmowanych działań.

3. Regularnie przeprowadzamy testy penetracyjne zabezpieczeń stosowanych przez strony trzecie i audyty kodu. Pozwala to wyeliminować problemy związane z bezpieczeństwem z odpowiednim wyprzedzeniem oraz odpowiednio chronić dane.

Zachęcamy do podjęcia kroków w celu ochrony swojego hasła, telefonu, urządzenia mobilnego i komputera przed nieupoważnionym dostępem poprzez m.in. wylogowanie się po skorzystaniu z komputera lub urządzenia współdzielonego, ustawienie bezpiecznego hasła, którego nikt nie zna ani nie będzie w stanie łatwo odgadnąć, a także dbanie o prywatność swojego loginu i hasła.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne utracone, skradzione ani narażone na niebezpieczeństwo hasło ani za żadne działania wykonane na Twoim koncie na skutek uzyskania dostępu do Twojego hasła bez upoważnienia. 

Nie, nie zbieramy ani nie zapisujemy danych Twojej karty kredytowej.

Aplikacja OMRON connect wymaga określonych uprawnień. Pamiętaj, że nie musisz udzielać dostępu do wszystkich tych uprawnień. Jeśli chcesz przejrzeć i/lub wyłączyć niektóre z tych uprawnień, przejdź do ustawień urządzenia mobilnego.  Poniżej przedstawiono listę uprawnień wymaganych przez aplikację OMRON connect oraz sposób, w jakie je wykorzystujemy:

iOS

Android

1. Bluetooth: uprawnienie dotyczące korzystania z funkcji Bluetooth jest wymagane, aby umożliwić komunikację z monitorami OMRON. 

2. Lokalizacja: uprawnienie do lokalizacji jest wymagane, aby umożliwić transfer danych z monitorów OMRON. Aby zapewnić funkcjonalność wszystkich usług zalecamy wybranie opcji „Always” w dostępie do lokalizacji. Pamiętaj, że aplikacja OMRON connect nie śledzi ani nie przechowuje informacji dotyczących Twojej lokalizacji. 

3. Dostęp do powiadomień systemowych: włączenie dostępu pozwoli na przesyłanie codziennych/tygodniowych/miesięcznych wyników lub informacji o najnowszych funkcjach i wersjach aplikacji. 

1. Lokalizacja: to uprawnienie jest wymagane do parowania urządzeń przez Bluetooth, gdy podczas skanowania wykrywane są wszystkie urządzenia znajdujące się w pobliżu. Pamiętaj, że aplikacja OMRON connect nie śledzi ani nie przechowuje informacji dotyczących Twojej lokalizacji.

Jeśli włączysz parowanie lub synchronizowanie monitora z urządzeniem z systemem iOS/Android, możesz otrzymać prośbę o włączenie „usług lokalizacji”.

Udzielając aplikacji OMRON connect uprawnienia dostępu do lokalizacji, umożliwiasz synchronizowanie swojego monitora, jednak aplikacja OMRON connect nie będzie rejestrować ani śledzić Twojej lokalizacji.

o    Dostęp do usług lokalizacji jest wymagany przez Google na potrzeby prowadzenia komunikacji przez Bluetooth. Firma Google zmieniła wymogi dotyczące uprawnień począwszy od wersji 6.0 systemu Android. W wyniku tego „uprawnienie dotyczące lokalizacji” jest niezbędne do synchronizacji monitorów OMRON z urządzeniem z systemem Android. Więcej informacji otrzymasz, klikając poniższe łącze: https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0-changes.html#behavior-hardware-id.

o    W przypadku systemu iOS uprawnienie dotyczące lokalizacji jest wymagane do obsługi funkcji „iBeacon” wykorzystywanej w ciśnieniomierzach OMRON. Dzięki tej funkcji Twoje odczyty będą przesyłane do aplikacji bez konieczności jej otwierania. Jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie z usług lokalizacji, aplikacja nie będzie w stanie synchronizować danych z monitora.

Monitor składu ciała (Viva)

o    Monitor składu ciała OMRON z funkcją Bluetooth® można sparować jednocześnie nawet z 4 różnymi kontami użytkowników. Aby uniknąć problemów z synchronizacją, zalecamy, by do każdego konta przypisany był jeden telefon.

o    Aktualny czas i datę należy ustawiać ręcznie TYLKO w urządzeniu Viva. NIE ustawiaj danych użytkownika (data urodzenia, wzrost, płeć) ręcznie w urządzeniu Viva — zrób to w aplikacji OMRON connect, aby uniknąć problemów z przypisywaniem użytkowników.

o    Każdy użytkownik musi utworzyć własne konto OMRON connect na swoim urządzeniu mobilnym i sparować je z urządzeniem Viva.

o    Podczas parowania każdy użytkownik musi wybrać unikalny numer użytkownika (User 1, User 2, User 3 lub User 4). Wybrany numer użytkownika można sprawdzić na ekranie „Connected Devices”.

1.   Otwórz aplikację OMRON connect -> Profile -> Connected Devices.

2.   Dotknij opcję „Add new device” i wybierz kategorię Weight Scale -> Body Composition Monitor Viva.

3.   Aplikacja poprosi Cię o podanie wieku, wzrostu i płci, aby poprawnie obliczyć BMI i inne wskaźniki.

4.   Ustaw swój cel.

5.   Włącz funkcję Bluetooth® w telefonie; dotknij i przytrzymaj przycisk Bluetooth® na urządzeniu Viva, aż na ekranie zacznie migać symbol P.

6.   Przypisz użytkownika 1, 2, 3, 4 w zależności od dostępności.

W przypadku dokonania odczytu przed sparowaniem monitora składu ciała z urządzeniem inteligentnym dane nie zostaną przesłane do aplikacji OMRON connect. Aby umożliwić zbieranie i przechowywanie danych, musisz najpierw sparować monitor z urządzeniem inteligentnym.

Możesz zmienić swój wiek, wzrost lub płeć zarówno w aplikacji, jak i w urządzeniu Viva. Wybierz Profile-> Personal information. Po wprowadzeniu zmian dotknij „Save”. W monitorze składu ciała naciśnij przycisk ze strzałką, aby wybrać zmianę. Aby potwierdzić zmiany, naciśnij „Set”. Aby zatrzymać wprowadzanie zmian, naciśnij przycisk wł./wył.

Dane można usunąć w monitorze składu ciała (BCM). Pamiętaj, że wszystkie dane pomiarów zostaną usunięte zarówno z monitora składu ciała, jak i z aplikacji OMRON connect.

Aby je zapisać, pobierz raport w wybranym formacie (PDF, Excel, CSV).

Aby je usunąć, wybierz dane, które mają być usunięte, i naciśnij przycisk ze strzałką, aby wybrać „DEL”-> naciśnij „Set”. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „OK?”, ponownie naciśnij „Set”. Aby zatrzymać wprowadzanie zmian, naciśnij przycisk wł./wył.

EKG: OMRON Complete

    o    W przypadku przerwania rejestrowania EKG na skutek połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail z powiadomieniem, konieczna będzie jego ponowna rejestracja.
    o    Podczas rejestrowania EKG nie należy uruchamiać aplikacji, która powoduje nadmierne wykorzystanie zasobów obliczeniowych smartfona, wydaje dźwięki lub korzysta z mikrofonu zainstalowanego w telefonie.
    o    Pilnuj, aby podczas rejestrowania EKG działał mikrofon w Twoim telefonie.
    o    Pilnuj, aby podczas rejestrowania EKG monitor EKG. 
    o    Pamiętaj, aby w trakcie gdy urządzenie EKG przesyła dane metodą ultradźwiękową, rejestrować EKG siedząc w cichym miejscu. 

Po wylogowaniu się Twoje dane EKG nie zostaną usunięte. Możesz usunąć aplikację, aby skasować wszystkie dane.
Tak, chociaż odczyty EKG, które są przechowywane lokalnie na telefonie, są bardzo małe i zajmują 18 KB, a więc jeden utwór w formacie mp3 na urządzeniu odpowiada rozmiarem 250 odczytom EKG.
Aktualnie nie ma możliwości zmiany adresu e-mail konta w aplikacji.

Po wymianie baterii nie będzie trzeba parować monitora. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby ustawić prawidłową datę i godzinę na monitorze:
    a.    Ustaw monitor w trybie przesyłania, wciskając przycisk „Prześlij”, „Bluetooth” lub „Zegar” na monitorze. Na monitorze pojawi się migające „O”. Uruchom aplikację i dotknij ikony Synchronizacja na pulpicie, aby przeprowadzić ręczną synchronizację monitora z aplikacją. Jeśli włączona jest synchronizacja automatyczna, rozpocznie się ona automatycznie po włączeniu aplikacji.
    b.    Datę i godzinę na monitorze można ustawić ręcznie. Sposób ręcznego ustawiania daty i godziny na monitorze opisano w instrukcji obsługi.

W najnowszej wersji aplikacji odczyty EKG i ciśnienia krwi będą przedstawiane jako elementy powiązane pod warunkiem, że te odczyty zostaną dokonane w tym samym czasie. Jednak powiązanie odczytów przeniesionych ze starszych wersji aplikacji OMRON connect nie jest możliwe.

Subskrypcja premium

Funkcje premium aplikacji OMRON connect zapewniają lepszy wgląd w dane dotyczące stanu zdrowia i obejmują:

1. Śledzenie leków. Ta funkcja przypomina o przyjmowaniu leków i umożliwia utworzenie skonsolidowanego raportu premium dotyczącego ich przyjmowania.

2. Spersonalizowane wyniki dotyczące zdrowia. Wyniki te są przesyłane wraz z poradami w postaci codziennych, cotygodniowych lub comiesięcznych wiadomości.

3. Raport skonsolidowany Superior. Ten raport pozwala sprawdzić przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania leków, porównać swoje pomiary i aktywność z osobami należącymi do tej samej grupy wiekowej — wiele więcej.

4. Nagrody. Za prozdrowotne działania (monitorowanie ciśnienia krwi, wagi, przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami itp.) otrzymasz karty podarunkowe.

5. Zespół ds. opieki. Ta funkcja pozwoli na udostępnianie wyników pomiarów z rodziną, przyjaciółmi lub opiekunami. Zadbaj o tych, których kochasz!

6. CardioSignal. Ta funkcja pozwala w łatwy sposób zmierzyć rytm serca za pomocą telefonu komórkowego i wykrywać przypadki migotania przedsionków z 96-procentową dokładnością*.

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji premium, odwiedź naszą witrynę internetową.

Tak, pierwszy miesiąc subskrypcji OMRON connect premium jest BEZPŁATNY. Po 30 dniach zostanie naliczona opłata zgodnie z opcją wybraną poniżej. Subskrypcję możesz anulować w dowolnej chwili. Jeśli zrezygnujesz przed upływem 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, nie zostaniesz obciążony kosztami. Opłata za korzystanie z OMRON connect premium wynosi 9,99 euro miesięcznie lub 79,99 euro za rok.

Subskrypcję można kupić, przechodząc do sekcji Profil → Funkcje premium i wybierając jedną z dostępnych opcji. Pierwsze 30 dni są darmowe, a następnie będziesz ponosić opłatę zgodną z wybraną subskrypcją.

Wszystkie nagrody punktowe są obliczane codziennie. Zaktualizowane nagrody punktowe powinny pojawić się w ciągu 24 godzin.

Wiadomość z kodem pozwalającym na realizację karty podarunkowej zostanie wysłana z adresu noreply-healthcare-EMEA@omron.com na Twój adres e-mail powiązany z kontem OMRON connect. Pamiętaj, by sprawdzić skrzynkę odbiorczą i folder spam.

Nie, usunięcie odczytów nie spowoduje zmiany nagrody punktowej.

Powiadomienia z poprzednich dni, tygodni lub miesięcy możesz obejrzeć w sekcji Insights. Dotknij przycisk „więcej” i wybierz „Insights”.

Powiadomienia dotyczące wyników można wyłączyć, przechodząc do sekcji Profil -> Ustawienia aplikacji -> i wyłączając opcję „Powiadomienia”.

Tak, z funkcji premium będzie można korzystać w aplikacji do dnia zakończenia subskrypcji.

Nie, po anulowaniu subskrypcji nie otrzymasz zwrotu pieniędzy. Jednak będziesz mógł (mogła) korzystać z funkcji premium w aplikacji do dnia zakończenia subskrypcji. Zapoznaj się z politykami dotyczącymi zwrotu środków w przypadku IOS i Android.

IOS: https://support.apple.com/pl-pl/HT204084

Android: https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=pl

Opłaty na wyciągu będą określone jako Apple lub Google.

Tak, aktualnie zakupiona przez Ciebie subskrypcja zostanie zachowana i będziesz mógł (mogła) korzystać z funkcji premium na telefonie z systemem Android. Jednak pamiętaj, aby anulować subskrypcję w sklepie Apple App Store przed datą zakończenia aktualnej subskrypcji, aby nie została ona przedłużona automatycznie. Po anulowaniu aktualnej subskrypcji w sklepie Apple App Store będziesz mógł (mogła) dokonać nowego zakupu na telefonie z systemem Android i nadal korzystać z funkcji premium. Wszystkie dane dotyczące leków, nagrody punktowe oraz raporty premium zostaną zachowane.

Tak, aktualnie zakupiona przez Ciebie subskrypcja zostanie zachowana i będziesz mógł (mogła) korzystać z funkcji premium na telefonie z systemem iOS. Jednak pamiętaj, aby anulować subskrypcję w sklepie Google Play Store przed datą zakończenia aktualnej subskrypcji, aby nie została ona przedłużona automatycznie. Po anulowaniu aktualnej subskrypcji w sklepie Google Play Store będziesz mógł (mogła) dokonać nowego zakupu na telefonie z systemem IOS i nadal korzystać z funkcji premium. Wszystkie dane dotyczące leków, nagrody punktowe oraz raporty premium zostaną zachowane.

Możesz mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji premium, jeśli posiadasz urządzenie HeartGuide™. Będziesz mógł (mogła) korzystać z usług premium tak długo, jak długo będziesz posiadać to konto w aplikacji OMRON connect.

Nie, subskrypcja nie zostanie automatycznie anulowana. Konieczne będzie anulowanie subskrypcji z poziomu aplikacji lub sklepu z aplikacjami, przed usunięciem aplikacji OMRON connect lub zażądaniem usunięcia konta OMRON connect.

Plan subskrypcji można anulować z poziomu aplikacji lub sklepu App Store/Google Play Store.

Aby anulować z poziomu aplikacji OMRON connect:

1. Otwórz aplikację OMRON connect

2. Przejdź do sekcji Profil -> Funkcje premium

3. Dotknij przycisku „Zarządzaj moją subskrypcją”

4. W sekcji „Anuluj moją subskrypcję” dotknij przycisku „Tak”

5. W kolejnym wyskakujący, oknie dotknij przycisku „Potwierdź”

6. Zostaniesz przeniesiony(-a) do sklepu App Store lub Google Store. Znajdź aplikację OMRON connect i anuluj subskrypcję.

Aby anulować z poziomu sklepu App Store

Aby anulować z poziomu sklepu Google Play Store

1. Otwórz sklep „App Store” na telefonie

2. Dotknij przycisku „Profil” u góry, po prawej stronie

3. Dotknij pozycji „Subskrypcje”

4. Znajdź aplikację OMRON connect i anuluj subskrypcję.

Jeśli nie posiadasz dostępu do iPhona ani komputera Mac, skorzystaj z poniższego łącza, aby dowiedzieć się, jak anulować swoją subskrypcję:

https://support.apple.com/pl-pl/HT202039 

1. Otwórz sklep „Play Store” na telefonie

2. Dotknij przycisku „Profil” u góry, po prawej stronie

3. Dotknij pozycji „Płatności i subskrypcje”

4. Dotknij pozycji „Subskrypcje” 

5. Znajdź aplikację OMRON connect i anuluj subskrypcję.

Jeśli nie posiadasz dostępu do telefonu z systemem Android, skorzystaj z poniższego łącza, aby dowiedzieć się, jak anulować swoją subskrypcję:

https://support.google.com/googleplay/

answer/7018481?hl=pl

Problemy ogólne

Aplikacja mobilna (inaczej aplikacja) to oprogramowanie stworzone do pracy na smartfonie lub tablecie. Aplikacja mobilna OMRON connect US/CAN/EMEA umożliwia bezprzewodowy transfer danych z ciśnieniomierza na smartfon lub przenośne urządzenie i ładowanie odczytów do aplikacji.

Nie, aplikacja OMRON connect US/CAN/EMEA jest obsługiwana wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na obszarze EMEA. Pobranie aplikacji z innych krajów nie będzie możliwe.

iOS 10 i nowsze
Android 7 i nowsze

Chociaż niektóre inne urządzenia i systemy operacyjne mogły działać w przeszłości lub w pewnych sytuacjach, nowe aktualizacje mogą sprawić, że nie będą one działać w przyszłości.
Nasza aplikacja mobilna jest dostępna za DARMO. Jeśli chcesz subskrybować usługę premium, która zapewnia ulepszone śledzenie leków, nagrody, wyniki i jeszcze więcej, wymagana jest opłata, konieczne będzie uiszczenie opłaty.

1.    Zainstaluj ponownie aplikację OMRON Connect US/CAN/EMEA. 
2.    Zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających. 
3.    Ponownie sparuj swoje urządzenie.  Przejdź na ekran Profil -> Połączone urządzenia. 

Tak, ale w przypadku korzystania z tych funkcji, usługi lokalizacyjne mogą zostać automatycznie wyłączone, gdy stan naładowania baterii spadnie do niskiego poziomu. Po naładowaniu telefonu powinna być możliwa normalna konfiguracja i synchronizacja.
Połączenie internetowe jest potrzebne do rejestracji, logowania się i parowania urządzeń. Synchronizacja odczytów z ciśnieniomierzy OMRON jest możliwa bez połączenia z Internetem. Wszystkie odczyty będą przechowywane w telefonie. Jednak połączenie z Internetem umożliwi tworzenie kopii zapasowych danych w chmurze. Usunięcie aplikacji mobilnej przed nawiązaniem połączenia z Internetem spowoduje utratę danych przechowywanych w telefonie.

Możesz eksportować dane z poziomu sekcji Historia w aplikacji. W tym celu wykonaj następujące czynności:
    a.    Dotknij karty Historia u dołu ekranu.
    b.    Dotknij ikony Udostępnij u góry, po prawej stronie ekranu.
    c.    Jeśli nie korzystasz z subskrypcji usługi premium, dotknij opcji Raport standardowy na następnym ekranie.
    d.    Wybierz typ danych, które chcesz udostępniać.
    e.    Wybierz przedział czasowy, dla którego chcesz udostępnić odczyty.
    f.    Wybierz potrzebny format, Excel lub PDF.
    g.    Wybierz opcję Wyślij do mnie.
    h.    Jeśli zdecydujesz się na wysłanie do innej osoby, wybierz opcję Wyślij do innych i wpisz adres e-mail w wyświetlonym polu Adres e-mail.
    i.    Dotknij przycisku Wyślij, aby udostępnić raport.


Monitor składu ciała (VIVA) i waga z funkcją Bluetooth®:
    a.    Monitor składu ciała OMRON i wagę z funkcją Bluetooth® można sparować jednocześnie nawet z 4 różnymi kontami (4 urządzeniami mobilnymi)
    b.    Każdy użytkownik musi utworzyć własne konto OMRON connect US/CAN/EMEA na swoim urządzeniu mobilnym i sparować monitor składu ciała oraz wagę
    c.    Podczas parowania każdy użytkownik musi wybrać unikalnego użytkownika (Użytkownik 1, Użytkownik 2, Użytkownik 3 lub Użytkownik 4). Wybrany numer użytkownika można sprawdzić na ekranie „Połączone urządzenia”.
    d.    Monitor składu ciała i waga obsługuje także Tryb gościa. W tym trybie goście mogą mierzyć swoją masę ciała. Odczyty gości nie będą przekazywane do aplikacji
Uwaga: sposób rejestracji odczytu w trybie gościa przedstawiono w instrukcji obsługi.

Jeśli podczas korzystania z pewnych funkcji aplikacja ulega awarii lub zawiesza się, spróbuj ją zamknąć i uruchomić ponownie. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z nami pod adresem support-omron.connect@eu.omron.com w celu otrzymania pomocy.

a.    Dotknij karty profilu u dołu ekranu.
b.    Dotknij ikony ustawień konta u góry, po prawej stronie ekranu.
c.    Wybierz opcję usuwania konta.

Jeśli jesteś użytkownikiem premium z aktywnymi subskrypcjami, pamiętaj o anulowaniu planu subskrypcji, aby uniknąć automatycznego pobierania opłaty przy każdym przedłużeniu. Aby anulować subskrypcję, musisz przejść do sklepu App Store lub Google Play.

Tak, mogą one przeszkadzać w rejestrowaniu EKG. Wyłącz tę funkcję na czas rejestrowania EKG.

Funkcja powiadomień

Aby otrzymywać powiadomienia, pamiętaj o następujących kwestiach:
    Włącz funkcję „Powiadomienia” w sekcji Profil -> Ustawienia aplikacji w aplikacji. W tym celu:
    iOS:
    1.    Przejdź do Ustawień na urządzeniu inteligentnym
    2.    Wybierz aplikację „OMRON connect”
    3.    Sprawdź, czy powiadomienia są włączone
    Android:
    1.    Przejdź do Ustawień na urządzeniu inteligentnym
    2.    Sprawdź, czy włączone są powiadomienia dla aplikacji „OMRON connect”
    3.    Dotknij opcji „OMRON connect”. Sprawdź, czy powiadomienia są włączone

W przypadku braku subskrypcji usług premium nie masz możliwości odczytu wcześniejszych wiadomości dotyczących wyników ani dostępu do nich. Jeżeli jednak jesteś użytkownikiem posiadającym subskrypcję, możesz czytać historyczne wiadomości dotyczące wyników, przechodząc na ekran wyników z poziomu dolnego paska menu.
Powiadomienia dotyczące wyników można wyłączyć, przechodząc do sekcji Profil -> Ustawienia aplikacji -> i wyłączając opcję „Powiadomienia”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Skontaktuj się z nami