Ciśnieniomierze – Czym oni są?

Sierpień 2019 r

Ciśnieniomierze są obecnie powszechnie dostępnymi i popularnymi urządzeniami. W przypadku osób z wysokim ciśnieniem krwi są one pomocne w monitorowaniu wysiłków podejmowanych w celu jego obniżenia i mogą dostarczyć lekarzowi dodatkowych, cennych informacji. Osobom, u których ciśnienie krwi pozostaje w normie, ciśnieniomierze mogą pomóc w utrzymaniu go na właściwym poziomie. Utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi pomaga zapobiegać udarom mózgu, nadciśnieniu i niedociśnieniu.

Ciśnieniomierz składa się z wypełnianego powietrzem mankietu, którym owija się ramię, i urządzenia monitorującego, które służy do pomiaru ciśnienia w mankiecie. Urządzenie mierzy przepływ krwi w trzech oddzielnych punktach, aby zapewnić bardzo dokładne pomiary. Ważne jest określone przygotowanie do wykonania pomiaru, co zapewnia dokładne i spójne odczyty ciśnienia. Takie przygotowanie nie jest skomplikowane i bardzo szybko można się do niego przyzwyczaić.

Wszystkie ciśnieniomierze firmy OMRON charakteryzują się klinicznie potwierdzoną przez towarzystwa medyczne dokładnością pomiarów i są wyposażone w technologię Intellisense, która sprawia, że mankiet wypełnia się powietrzem do optymalnego poziomu umożliwiającego szybkie i wygodne pomiary. Dzięki licznym funkcjom dostępnym w naszych ciśnieniomierzach, takim jak wykrywanie nieregularnego rytmu serca, monitorowanie porannego nadciśnienia czy wskaźnik założenia mankietu, który pomaga w prawidłowym dopasowaniu urządzenia, rutynowe wykonywanie pomiarów w ciągu dnia nie będzie stanowiło problemu. Z niektórych ciśnieniomierzy można również korzystać w połączeniu z aplikacją OMRON connect do śledzenia i udostępniania odczytów ciśnienia krwi.